ilkalisverisyuzde10.jpg (141 KB)
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Hakkında
 Mağazamıza üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve sıhhatli ulaşması için lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz.
Üye olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Üye olmanız hiçbir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez. Ancak alışveriş yapmadan önce Satış sözleşmesini dikkatle okuyunuz. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.
 
Üyelik İptali
 Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır.

 Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez
 1 - Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse
 2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa
 3 - Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa
Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Tarafımızdan İptal Edilir
 1 - Üye Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa
 2 - Sahtekarlık girişiminde bulunduysa
 3 - Sisteme veya www.empastore.com ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa

Üye Güvenliği
 Üyenin güvenliği için mağazamızda her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizlerde üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. Mağazamıza giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın.

Farklı Adres
Her üye İçin Sipariş Sonlandırırken kendi kayıtlı adresi haricinde farklı adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır.
Adres bölümünü arkadaşlarınıza hediye gönderirken kullanabileceğiniz gibi, farklı adreslerde olduğunuz dönemlerde kullanabilmeniz için düşünülmüştür.
Örneğin: Çalıştığınız şirketin farklı şubelerinde bulunacağınız dönemlerde veya yazlıkta kaldığınız dönemlerde. Ya da faturanızın size siparişinizin bir arkadaşınıza ulaşmasını istiyorsanız.    

Ürün Yorumları
Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi diğer kullanıcılarla paylaştıkça, alışveriş daha keyifli ve bilinçli olacaktır. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır.

Ürün yorumu yazarken dikkat etmeniz gerekenler: Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen gösterin. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

BİLGİLENDİRME 

Değerli Müşterimiz,

Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz.

Tarafınıza ait iletişim bilgileri; müşterimiz veya müşterimiz temsilcisi olmanız ve sözleşme müzakeresi, sözleşme kurulması ve/veya ifa süreçlerinde teati edilmiştir.

Bu kayıtlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde, amaca uygun, sınırlı ve ölçülü bir şekilde;

müşterilerimize periyodik e-bülten gönderilmesi hizmeti tedariği;
e-ticaret faaliyetimiz nedeniyle e-store kurulum ve destek hizmeti tedariği;
e-ticaret faaliyetimiz çerçevesinde e-store’dan alışveriş yapan müşterilerimizden sanal POS veya mobil POS uygulaması üzerinden güvenlikli tahsilat hizmeti tedariği;
şirketimizden satın alınan ürünlerin müşterilerimize ulaştırılmasına yönelik kargo hizmeti tedariği;
amacı ile 3. kişilerle paylaşılacaktır.

Bu konulardaki hizmet tedariği sözleşmeleri; gizlilik şartı ve hizmet alımının yapılabilmesi için aktarılması zorunlu olan bilgilerin, sair 3. kişilere aktarılması yasağını ihtiva etmektedir.

KVK Kanunu’nun 9. maddesi, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını, veri sahibinin açık rızasına bağlamıştır. Yurt dışına aktarım için açık rıza bulunmaması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı şıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması,

Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması.

Temsilciliğini üstlenmiş olduğumuz yurtdışı firmalar, tarafınızdan onay verilmesi halinde, müşterilerimizin ve müşteri temsilcilerinin iletişim bilgilerine, ticari ilişkinin devamlılığını sağlama amaçlı olarak erişim talep etmektedirler.

Yasanın 11. Maddesi gereğince Veri Sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.