Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Çerez Politikası

 

EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

 

 

Empa Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. (“EMPA”) olarak, internet sitemizi ziyaret eden ve bültenlerimize kaydolan kullanıcılarımıza ait birtakım kişisel verileri topluyor ve bu verileri kişisel verilerin korunması ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işliyoruz.

 

 

EMPA’ya ait olan internet sitemizi ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler EMPA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, sitemizin doğru bir şekilde çalışmasını, gerekli temel fonksiyonlarını gerçekleştirmesini sağlamak için (Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması) KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun işlenebilecektir.

 

Şirketimiz, iletişim formunu doldurmanız halinde gerektiğinde geri dönüş yapılabilmesi ve/veya talebiniz halinde üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ve/veya satış sözleşmesi yapılabilmesi gibi amaçlarla da kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

 

Ayrıca e-bültenimize kaydolmak isteyen kullanıcılarımıza bülteni gönderebilmek, hizmetlerimizi geliştirebilmek ve 5651 sayılı Kanun dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıdaki bilgileri işliyoruz.

Kişisel verilerinizi sadece yukarıda bahsi geçen amaçlar dahilinde işliyoruz, hiçbir şekilde pazarlama veya diğer amaçlarla kullanmıyor ve üçüncü kişilere aktarmıyoruz.

 

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri: Kişisel verilerin işlenme amacına uygun olarak ad soyadınız, adresiniz, e-posta ve telefon numaralarınız gibi iletişim bilgilerinizi işliyoruz.

 

Kullanım ve analitik bilgileri: İşlemekte olduğumuz kişisel veriler arasında kullanıcılarımızın cihaz bilgileri, IP adresleri, ülke ve şehir bilgileri,  kullandıkları tarayıcı türü ve dili, siteye giriş zamanları ve sayıları,  bültenin ulaştığı takipçi sayısı ve kullanıcılarımızın bültenle etkileşimlerine yönelik veriler gibi çeşitli bilgiler bulunabilir.

 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amacı

 

Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle keyfi paylaşmamaya üst düzey önem veriyor ve bu konuda itinayla hareket ediyoruz. Bu sebeple burada yer alan kişisel verilerinizi sadece yasal bir zorunluluk veya bir mahkeme kararı olması halinde veya meşru amaçlar dahilinde hizmet aldığımız firmalarla [örn. internet sitesi barındırma hizmeti almakta olduğumuz ve verilerin saklanmasına yönelik olarak yurtdışında faaliyet gösteren bulut şirketleriyle (Amazon Web Services, Inc )] paylaşabiliyoruz.

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir.

Kişisel verilerinizi iki şekilde toplayabiliriz:

Sizin Bize Verdiğiniz Bilgiler: Bazı durumlarda sizden belirli bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebiliriz. Böyle durumlarda ilgili bilgileri doğrudan siz bize iletirsiniz. Örneğin, sitemize üye olurken Üyelik Sözleşmesini ve/veya Satış Sözleşmesini kabul etmeniz ve/veya iletişim formunu kullanmanız nedeniyle vereceğiniz isim, soyisim, e-posta gibi kişisel verileriniz bu kapsamdadır.

Siteyi Kullanımınız Sırasında Edindiğimiz Bilgiler: İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz, Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinizi toplamamızın hukuki sebepleri, sözleşme kurulabilmesi ve bunun ifası ile meşru menfaatlerimizdir.

 

 

Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 1. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizde sadece teknik ve oturum çerezleri kullanılmaktadır.

 

Çerez Nedir Ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.


İnternet sitemizin doğru bir şekilde çalışmasını ve gerekli temel fonksiyonlarını gerçekleştirmesini sağlamak çerez kullanılmaktadır.

 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

 

 

Teknik Çerezler
(Technical Cookies)

 

Oturum Çerezleri
(Session Cookies)

 

 

 

Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)

 

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta,

internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

 

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince

kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet

Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda,

bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada

site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden

girmesi önlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/enable-cookies-in-your-web-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

Çerezleri Kontrol Etme Ve Silme

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

 

 1. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

 

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 02.12.2021 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika, EMPA internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’ndan ulaşabilirsiniz.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.